Septima - Polygrafický provoz

Prvouka pro 3. ročník (pracovní sešit)

autor: Tupý, Kubová
cena: 40 Kč
obchodní číslo: 123072
poznámka: 6. vydání; 48 stran
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy praktické
Učivo prvouky ve třetím ročníku je zaměřeno na prohloubení již získaných znalostí z předchozích dvou ročníků. Obsahem jsou tematické okruhy, již známé z předchozích dvou sešitů. Pracovní sešit slouží k doplňování, dokreslování a psaní podle uvedených předloh. Ilustrace jsou černobílé. Sešit je doplněn stručnou úvodní metodickou poznámkou.