Septima - Polygrafický provoz

Prvouka pro 2. ročník (pracovní sešit)

autor: Tupý, Kubová
cena: 40 Kč
obchodní číslo: 123071
poznámka: 5. vydání; 48 stran
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy praktické
Pracovní sešit rozšiřuje a prohlubuje tematické okruhy probírané v Prvouce 1 (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví). Pracovní sešit obsahuje černobílé ilustrace. Zpočátku jsou na spodním okraji stránky uváděny pokyny pro učitele, později je už nahradí jednoduché pokyny pro žáky.