Septima - Polygrafický provoz

Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit)

autor: Tupý, Kubová
cena: 60 Kč
obchodní číslo: 123070
poznámka: 5. rozšířené vydání; 52 stran
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy praktické
Pracovní sešit vychází z příslušného vzdělávacího programu. Obsahem jsou následující tematické okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Publikace je bohatě ilustrována černobílými kresbami, se kterými žáci pracují podle pokynů učitele. Podněty pro práci učitele v jednotlivých hodinách přináší metodická příručka. Sešit byl pro páté vydání přepracován, obrázky jsou zvětšeny, rozšířen je i počet stran.