Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 4. ročník

autor: Slapničková, Čmolíková, Remutová
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123068
poznámka: MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 4. vydání; 96 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Na opakování a prohlubování učiva 1. až 3. ročníku navzuje nové učivo: numerace v oboru do 100, sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru do 100, seznámení s jednotkami hmotnosti, délky, času a objemu. V geometrii se žáci učí vyznačovat a popisovat body, rýsovat úsečky, přímky, poznávat a popisovat rovinné útvary. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Václava Bláhy.