Septima - Polygrafický provoz

Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - tabulky

autor: Krejbichová
cena: 70 Kč
obchodní číslo: 123050
poznámka: 1. vydání; 48 stran
předmět: metodický materiál - specifické poruchy učení
určeno pro: odborná literatura
ukázka: ke stažení
Publikace vyšla ve dvou částech, které spolu tvoří jeden celek. Metodická příručka je určena učiteli. Poskytuje mu návod, jak pracovat s barevnou cvičebnicí (tabulkami), kterou používají žáci. Vzhledem k charakteru práce je třeba, aby tabulky měl k dispozici každý žák s poruchou učení, nejen učitel.