Septima - Polygrafický provoz

Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)

autor: Tupý
cena: 15 Kč
obchodní číslo: 123049
poznámka: 2. vydání; 20 stran
předmět: prvouka
určeno pro: základní školy praktické
ukázka: ke stažení
Bohatstvím námětů, výběrem metod a forem práce usnadní metodická příručka učitelům orientaci ve výuce prvouky podle jednotlivých pracovních sešitů. Současně dává návod i k časovému rozvržení učiva do jednotlivých hodin.