Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 2. ročník

autor: Doubková, Kovářová
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123043
poznámka: 4. vydání; 40 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje učivo aritmetiky: sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do deseti, porovnávání čísel v oboru do deseti, vztahy menší, větší, roven, čtení a psaní čísel. Učivo doplňují barevné ilustrace Evy Mastníkové.