Septima - Polygrafický provoz

Hudební výchova pro 4. až 6. ročník speciálních škol

autor: Jahoda
cena: 27 Kč
obchodní číslo: 123037
poznámka: NEDOSTUPNÉ! 2. vydání; 144 stran
předmět: hudební výchova
určeno pro: odborná literatura
Ve čtvrtém až šestém ročníku základních škol praktických a v některých dalších typech speciálních škol je kladen důraz na rozvoj intonačně čistého zpívání. Uspořádání písní přibližně odpovídá požadavkům jednotlivých ročníků. U každé písně je ukázka možnosti metodické práce. Metody nabízené v této příručce by měly napomoci zejména těm vyučujícím, kteří nemají velké zkušenosti.